Cách tải toàn bộ album (Read the English version)

Bước 1. Mở album cần lấy link tải

Ví dụ: https://anh.moe/album/Girls-xinh.Wrp.

Bước 2. Bấm vào nút " Chia sẻ"

fxliO.png


Lưu ý:Cách này chỉ giới hạn ở album dưới 3000 ảnh. Bạn có thể sẽ phải đợi một lúc để website lấy link tải nếu album có quá nhiều ảnh.

Bước 3. Chọn liên kết để tải

MDDqy.png

Chọn "Trực tiếp links". Để lấy link tải ảnh gốc

Bước 4. Download

Các bạn có thể copy link để chia sẻ. Hoặc dùng các công cụ download như IDM, Jdownloader,... để tải toàn bộ về máy

Để thiết bị di động có thể tải ảnh dễ dàng nhất nên chọn liên kết ở mục 3. mình giải thích bên trên

Můžete také browse from device nebo use camera.
JPG JPEG PNG GIF WEBP MOV MP4 max 100 MB
Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Můžete také browse from device nebo use camera.
Nahrávání 0 files (0% kompletní)
Fronta se nahrává. Proces nahrávání by měl trvat jen několik sekund.
Nahrávání dokončeno
Nahraný obsah byl přidán do . Můžete create new album s právě nahraným obsahem.
Nahraný obsah byl přidán do .
Můžete create new album s právě nahraným obsahem. Musíte se vytvořit účet nebo přihlásit se pro uložení tohoto obsahu do svého účtu.
Žádné file nebyly nahrány
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    nebo zrušitzrušit zbývající
    Note: Some files couldn't be uploaded. dozvědět se více
    Zkontrolujte chybovou zprávu kde se dozvíte více informací.