Cách tải toàn bộ album (Read the English version)

Bước 1. Mở album cần lấy link tải

Ví dụ: https://anh.moe/album/Girls-xinh.Wrp.

Bước 2. Bấm vào nút " Chia sẻ"

fxliO.png


Lưu ý:Cách này chỉ giới hạn ở album dưới 3000 ảnh. Bạn có thể sẽ phải đợi một lúc để website lấy link tải nếu album có quá nhiều ảnh.

Bước 3. Chọn liên kết để tải

MDDqy.png

Chọn "Trực tiếp links". Để lấy link tải ảnh gốc

Bước 4. Download

Các bạn có thể copy link để chia sẻ. Hoặc dùng các công cụ download như IDM, Jdownloader,... để tải toàn bộ về máy

Để thiết bị di động có thể tải ảnh dễ dàng nhất nên chọn liên kết ở mục 3. mình giải thích bên trên

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Subiendo 0 files (0% completado)
Subida en curso, debería tomar solo un momento para completar el proceso.
Subida completada
Contenido subido agregado a . Puedes create new álbum con el contenido recién subido.
Contenido subido agregado a .
Puedes create new álbum con el contenido recién subido. Debes crear una cuenta o entrar para guardar este contenido en tu cuenta.
No se han subido file
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Note: Some files couldn't be uploaded. conocer más
    Revisa el reporte de error para más información.