Cách tải toàn bộ album (Read the English version)

Bước 1. Mở album cần lấy link tải

Ví dụ: https://anh.moe/album/Girls-xinh.Wrp.

Bước 2. Bấm vào nút " Chia sẻ"

fxliO.png


Lưu ý:Cách này chỉ giới hạn ở album dưới 3000 ảnh. Bạn có thể sẽ phải đợi một lúc để website lấy link tải nếu album có quá nhiều ảnh.

Bước 3. Chọn liên kết để tải

MDDqy.png

Chọn "Trực tiếp links". Để lấy link tải ảnh gốc

Bước 4. Download

Các bạn có thể copy link để chia sẻ. Hoặc dùng các công cụ download như IDM, Jdownloader,... để tải toàn bộ về máy

Để thiết bị di động có thể tải ảnh dễ dàng nhất nên chọn liên kết ở mục 3. mình giải thích bên trên

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Anda juga dapat cari dari komputer anda.
Mengunggah 0 files (0% selesai)
Antrian sedang diunggah, hal ini harusnya berlangsung beberapa saat untuk selesai.
Upload selesai
Konten terunggah ditambahkan ke . Anda dapat create new album dengan konten yang baru saja terunggah.
Konten terunggah ditambahkan ke .
Anda dapat create new album dengan konten yang baru saja terunggah. Anda harus buat sebuah akun atau masuk untuk menyimpan konten ini ke akun Anda.
tidak ada file yang barus saja terunggah
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    atau batalbatalkan sisanya
    Note: Some files couldn't be uploaded. pelajari lebih banyak
    Periksa laporan kesalahan untuk informasi lebih lanjut.