Cách tải toàn bộ album (Read the English version)

Bước 1. Mở album cần lấy link tải

Ví dụ: https://anh.moe/album/Girls-xinh.Wrp.

Bước 2. Bấm vào nút " Chia sẻ"

fxliO.png


Lưu ý: Bạn có thể sẽ phải đợi một lúc để website lấy link tải nếu album có quá nhiều ảnh

Bước 3. Chọn liên kết để tải

MDDqy.png

Chọn "Trực tiếp links". Để lấy link tải ảnh gốc

Bước 4. Download

Các bạn có thể copy link để chia sẻ. Hoặc dùng các công cụ download như IDM, Jdownloader,... để tải toàn bộ về máy

Để thiết bị di động có thể tải ảnh dễ dàng nhất nên chọn liên kết ở mục 3. mình giải thích bên trên

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Uploader 0 files (0% færdig)
Køen bliver uploadet, det tager kun få sekunder at fuldføre.
Upload gennemført
Uploadet indhold tilføjet til . Du kan create new album med indholdet lige uploadet.
Uploadet indhold tilføjet til .
Du kan create new album med indholdet lige uploadet. You must opret en konto or log ind to save this content into your account.
Ingen file er blevet uploadet
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Note: Some files couldn't be uploaded. se mere
    Check fejl rapporten for mere information.